KINDERCOACH HSP

Ingrid Mulders

Werkwijze

Foto rechts: Methodiek Een Tweede Taal: Het kind en context

poppetjes 250De eerste stap is een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek met de ouders/opvoeders, proberen we samen de hulpvraag zo concreet mogelijk te formuleren.
Daarna volgt er een intakegesprek. Het intakegesprek bedraagt maximaal 1½ uur. Uw zoon/dochter is hiervan het laatste kwartier aanwezig. Voorafgaand aan het gesprek wordt een vragenlijst toegestuurd met het verzoek deze zo volledig mogelijk in te vullen. Tijdens het intakegesprek worden alle vragen, ervaringen, wensen en verwachtingen uitgebreid besproken.

Het intakegesprek vindt bij voorkeur plaats in de thuissituatie van het kind of online. Na het intakegesprek volgen de individuele coachingsessies. Het gemiddeld aantal sessies ligt tussen de 6 à 10 coachingsessies. Ouders zijn bij de sessies zelf niet aanwezig. Zij worden wel na iedere sessie op de hoogte gebracht van de voortgang. Om een coachingstraject te laten slagen, is het belangrijk dat de ouder(s) en de omgeving het kind ondersteunen.Halverwege vindt een tussentijds oudergesprek plaats.

Het traject wordt afgesloten met een gezamenlijke afsluiting. We evalueren wat er gebeurd is, wat uw zoon of dochter heeft laten zien en heeft ontdekt.